Ochrana osobních údajů občanů EU

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Každá fyzická osoba má právo na ochranu, pokud jde o zpracování osobních údajů. Podle zákonů EU lze osobní údaje legálně zpracovávat za přísných podmínek a pro legitimní účely. Osoby či organizace, které zpracovávají vaše osobní údaje, je musí chránit před zneužitím a musí dodržovat práva fyzických osob, která jsou zaručena zákony EU.

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) také předpokládá konkrétní pravidla pro přenos osobních údajů mimo EU, aby byla zajištěna co nejlepší možná ochrana vašich údajů při jejich exportu do zahraničí.

Regulation

Nařízení (EU) 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vzhledem ke zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a zrušující směrnici 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, společnost DENSO EUROPE B.V., Hogeweyselaan 165, 1382JL WEESP, Nizozemsko, prohlašujeme na naši výhradní zodpovědnost, že veškeré údaje zpracovávané pomocí softwaru e-Videns jsou v souladu s nařízením (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Další informace týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou uvedeny pod odkazem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 NEBO https://www.eugdpr.org/the-regulation.html.