INTEGRITETSPOLICY

The Data Protection Act

DENSO cookiepolicy

DENSO använder cookies för att dokumentera användarnas preferenser och för att optimera vår webbplats design i syfte att förenkla navigering och göra webbplatsen mer användarvänlig.

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. De kan användas för att fastställa om tidigare kontakt skett mellan oss och din enhet. Enbart eventuell cookie i din enhet identifieras. Inga personuppgifter kan sparas i cookies om du inte har gett ditt samtycke.

Genom att använda vår webbplats godkänner du användning och lagring av cookies på din enhet. Det är även möjligt att se vår webbplats utan cookies. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att i webbläsarinställningarna ange att du inte godkänner cookies. Kom ihåg att du när som helst kan radera cookies som lagrats på din enhet genom att följa instruktionerna i din webbläsare eller din enhet.

Följande cookies används på den här webbplatsen:

STRIKT NÖDVÄNDIGA COOKIES

Dessa cookies är nödvändiga för webbplatsens funktion och kan inte stängas av i våra system. Vanligtvis placeras dessa enbart som svar på av dig utförda åtgärder vilket uppgår till en begäran om tjänster, som exempelvis inställning av sekretesspreferenser, inloggning eller ifyllning av formulär.

Du kan i din webbläsare ställa in att dessa cookies ska blockeras eller att du ska meddelas om dem, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

PRESTANDACOOKIES

Dessa cookies tillåter oss att räkna antal besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och hur besökare förflyttar sig på webbplatsen.

All information som dessa cookies samlar in är sammanställd och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du besökt vår webbplats och kan inte övervaka dess prestanda.

FUNKTIONELLA COOKIES

Dessa cookies tillåter webbplatsen att leverera förbättrad funktion och anpassning. De kan vara inställda av oss eller tredjepartsleverantörer vars tjänster vi lagt till på våra webbsidor.

Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar korrekt.

MÅLCOOKIES

Dessa cookies kan vara inställda genom vår webbplats av reklamsamarbetspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på våra webbplatser.

De lagrar inte direkta personuppgifter, utan baseras på identifiering av din webbläsare och internenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre målinriktad reklam.

OBS: För att öka besökarnas användarupplevelse av vår webbplats kommer vi ibland att behöva ändra de cookies vi använder oss av, och med anledning av detta råder vi dig att regelbundet kontrollera vår lista över använda cookies.

_______________________________________________________________________________

DENSO Sekretesspolicy

Uppdaterades senast 23 maj 2018 DENSO Europe BV, ett företag med säte i Nederländerna, registrerat vid nederländska handelskammaren (Kamer van Koophandel) under 32050077, med registrerad kontorsadress Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nederländerna, och dess dotterbolag (även ”vi”), har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor och andra dokument till vilka den hänvisar) fastställer grunderna för hur eventuella personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss.

Läs följande noggrant för att förstå hur vi ser på och agerar rörande dina personuppgifter och hur vi behandlar dessa. Vi kommer att benämnas som ”behandlare” av de personuppgifter du lämnar till oss. Vi samlar enbart in grundläggande personuppgifter om dig, vilka inte inkluderar några särskilda, eller känsliga, typer av uppgifter. Uppgifterna som samlas in inkluderar dock namn, adress, e-postadress, telefonnummer, chassinummer.

INFORMATION OM DIG • VARFÖR VI BEHÖVER DINA PERSONUPPGIFTER • HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER • VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER • HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER • VAD VI ÄVEN VILL GÖRA MED DINA PERSONUPPGIFTER • VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER • COOKIES

Du kan kontakta DENSO via självserviceportalen eller, om detta alternativ tillfälligt inte är tillgängligt, via e-post på <privacy@denso.nl>.

INFORMATION OM DIG, vad samlar vi in från dig:

Du kan lämna information genom att fylla i formulär på vår(a) webbplats(er) eller genom korrespondens via telefon, e-post eller andra kanaler. Detta inkluderar information du lämnar när du registrerar dig på våra webbplatser, skickar en begäran, ingår ett kontrakt för tillhandahållande av tjänster, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning och när du rapporterar ett problem med vår webbplats. Personuppgifterna du lämnar kan inkludera ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer och annan information om dig själv som är relevant för att möjliggöra för oss att förse dig med våra tjänster eller vårt svar. Vi kan komma att be dig lämna följande data om dig: a) Information som du lämnar genom att fylla i formulär på webbplatserna för DENSO RESERVDELSMARKNAD och DENSO ROBOTICS, ”våra webbplatser”. Detta inkluderar information som lämnats vid tidpunkten för registrering för användning av vår webbplats, eller ifyllnad av kontaktformulär för begäran om ytterligare tjänster kopplade till våra produkter (t.ex. reparationsorderformulär eller andra kontaktformulär). Vi kan även komma att be om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats; b) om du kontaktar oss kan vi registrera sådan korrespondens; c) vi kan även be dig fylla i undersökningar som vi använder i forskningssyfte, även om du inte måste svara på dem; d) detaljer om transaktioner du utför genom vår webbplats och fullföljande av dina beställningar; e) när du besöker vår(a) webbplats(er) kan vi automatiskt samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, information om ditt besök, din webbläsarhistorik och hur du använder vår webbplats. Denna information kan kombineras med annan information som du lämnat till oss, enligt beskrivning ovan; f) information som du lämnar till oss rörande produktrecensioner som du lämnar på vår webbplats; g) vi kan ta emot information om dig om du använder någon annan av de webbplatser som vi, eller våra gruppföretag, driver eller genom andra tjänster som vi tillhandahåller.

VARFÖR VI BEHÖVER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behöver dina personuppgifter i samband med följande syften:

För att uppfylla dina förfrågningar

  • om information, produkter och tjänster som du efterfrågar
  • för att fullfölja transaktioner du företagit dig med DENSO
  • för att administrera kampanjer eller tävlingar som du deltar i via vår(a) webbplats(er).

Marknadsföring

  • Baserat på ditt samtycke för att kunna erbjuda dig uppdateringar och information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar de du tidigare köpt.

Serviceförbättringar och kontohantering:

  • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
  • För att administrera vår webbplats och för operativ företagsadministration och uppdateringar, inklusive felsökning, dataanalys, testning, research, statistiska och undersökningssyften.
  • För att uppmärksamma dig om ändringar i vår service och för att skicka servicemeddelanden kopplade till ditt konto.

Vi kommer att begränsa insamlingen av personuppgifter till vad som är absolut nödvändigt och samlar aldrig in onödig information. Vi delar aldrig dina personuppgifter med parter utanför DENSO Group utan ditt samtycke, med undantag för ramen för vår relation med dig, för att uppfylla vår överenskomna skyldighet med dig eller för att kunna ge dig den information du efterfrågar. Kom ihåg att vi kan komma att sälja, överföra eller fusionera delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vi kan även komma att överta andra verksamheter eller fusionera med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i sekretesspolicyn.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

1. Vi använder enbart dina personuppgifter när lagen tillåter. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • När vi behöver genomföra överenskommelser vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
  • När det är nödvändigt för våra (eller tredje parts) legitima intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte upphäver dessa intressen.
  • När vi behöver uppfylla en juridisk eller föreskrivande skyldighet.

2. Vi kräver att alla tredje parter respekterar sekretessen för dina personuppgifter och att de behandlar dem i enlighet med lagstiftningen. Vi tillåter inte våra tredje parts tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter till sina egna syften och tillåter dem enbart att behandla dina personuppgifter för särskilda ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Informationen vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men information kan komma att överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Information kan även behandlas av personal som verkar utanför EES inom DENSO Group. Lagstiftningen i vissa länder kanske inte ger samma juridiska skydd av din information som inom EES. DENSO har ingått strikta avtal i dessa länder (standardavtalsklausuler) för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter i dessa länder. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla rimliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy. DENSO har även ingått strikta avtal med alla parter som behandlar personuppgifter å dess vägnar. Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till vår webbplats, all överföring sker på egen risk. När vi väl mottagit din information använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. All information du lämnar till DENSO lagras på säkra servrar. Alla betalningsöverföringar krypteras med hjälp av SSL-teknologi.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Information som vi använder för HR/anställningssyften sparas hos oss i högst 6 månader eller kortare tid om du informerar oss om att du inte längre vill att vi sparar denna information. I samtliga fall behåller vi aldrig din information längre än absolut nödvändigt enligt lagstiftningen (nationell eller EU) eller för utförandet av de aktiviteter och skyldigheter som uppstår från ett avtal.

VAD VI ÄVEN VILL GÖRA MED DINA PERSONUPPGIFTER

När du redan är en kund vill vi använda ditt namn och din e-postadress för att informera dig om framtida erbjudanden och liknande produkter. Denna information delas inte med tredje parter med undantag och är inte avsedd för andra ändamål. Som kund kan du avregistrera dig när som helst via telefon, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen ovan, eller genom att följa avhoppslänkarna som finns i alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst på adressen nedan.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyften. Du kan utöva din rättighet att förhindra sådan behandling genom att kryssa i rutan i formulären vi använder för att samla in dina data. Du kan även utöva din rättighet när som helst genom att kontakta oss på <privacy@denso.nl>. Du kan när som helst kräva att få se den information vi har sparad om dig och kräva att dessa personuppgifter korrigeras eller raderas. Detta gör du genom att skicka din begäran till <privacy@denso.nl>. Vi återkommer till dig så snart som möjligt inom en månad. Ha i åtanke att vi enbart kan genomföra din begäran om radering om och när vi inte enligt nationell eller EU-lagstiftning eller med anledning av allmänt intresse måste lagra din information.

Om du vill lämna in ett klagomål över hur vi hanterat dina personuppgifter kan du kontakta oss för att få ärendet utrett: <privacy@denso.nl>.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller tror att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagstiftningen kan du klaga till nederländska dataskyddsmyndigheten: Authoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatserna som du besöker. De används i stor utsträckning för att bidra till webbplatsernas funktion, eller för att de ska fungera effektivare, och för att ge information till webbplatsens ägare. En av de cookies som DENSO använder är nödvändig för att delar av webbplatsen ska fungera. Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Du kan radera eller blockera alla cookies från vår webbplats, men vissa delar av webbplatsen kommer inte att fungera och du kommer inte att kunna komma åt vissa delar av webbplatsen.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plug-ins och applikationer. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tillåta tredje parter att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar våra webbplatser uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn på varje webbplats du besöker. För detaljerad information om de cookies vi använder och syftet med dessa, se vår cookiepolicy.

[LEDANDE MYNDIGHET]

Nederländerna https://autoriteitpersoonsgege...

[LÄNKAR TILL ANDRA MYNDIGHETER]

Belgien https://www.privacycommission....

Tjeckien https://www.uoou.cz/en/vismo/o...

Frankrike https://www.cnil.fr/en/contact...

Tyskland https://www.ldi.nrw.de/mainmen...

Ungern https://naih.hu/freedom-of-inf...

Italien http://www.garanteprivacy.it/w...

Polen https://giodo.gov.pl/en/323

Spanien https://www.agpd.es/portalwebA...

Sverige https://www.datainspektionen.s...

Storbritannien https://ico.org.uk/ ;