Cookie- en privacybeleid

The Data Protection Act

DENSO Cookie Beleid

DENSO maakt gebruik van cookies om de voorkeuren van gebruikers vast te leggen en de vormgeving van zijn websites te optimaliseren om de navigatie gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen worden gebruikt om vast te stellen of er in het verleden contact is geweest tussen ons en uw computer. Alleen het cookie op uw computer wordt geïdentificeerd. Er kunnen geen persoonsgegevens in cookies worden opgeslagen als u daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het gebruik en de opslag van cookies op uw computer. Het is ook mogelijk onze website zonder cookies te bekijken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Bedenk dat u op uw computer opgeslagen cookies te allen tijde kunt verwijderen door de instructies in de handleiding van uw browser of computer te volgen.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende soorten cookies.

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website functioneert; ze kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld.

Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld in reactie op handelingen van uw kant die te maken hebben met een verzoek om dienstverlening, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u voor deze cookies wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken.

Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

PRESTATIECOOKIES

Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken en verkeersbronnen bijhouden, zodat wij de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren.

Ze laten ons weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en laten ons zien hoe en waar bezoekers op onze site surfen.

Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengevoegd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze website hebt bezocht en zullen wij de prestaties van de site niet kunnen monitoren.

FUNCTIONELE COOKIES

Met deze cookies kan de website verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden.Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe aanbieders van wie wij diensten op onze websites aanbieden.

Als u deze cookies niet toestaat, zullen deze diensten mogelijk geheel of gedeeltelijk niet goed werken.

TARGETINGCOOKIES

Deze cookies kunnen via onze website door onze reclamepartners worden ingesteld. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere websites te laten zien.

Deze cookies slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn bedoeld voor de unieke identificatie van uw browser en internet apparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ontvangen.

OPMERKING: om de gebruikerservaring en bruikbaarheid van onze website door bezoekers te verbeteren, kunnen wij de door ons gebruikte cookies van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u dan ook onze lijst regelmatig te controleren.

_______________________________________________________________________________

Privacyverklaring DENSO

Laatste update op 23 mei 2018

DENSO Europe BV, een in Nederland gevestigde onderneming, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32050077, statutair gevestigd op Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nederland, en zijn dochterondernemingen (in het hiernavolgende ook “wij” genoemd), streeft ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid (in combinatie met onze gebruiksvoorwaarden en andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop door ons van u verzamelde of door u aan ons verschafte persoonlijke informatie door ons wordt verwerkt.

Lees de volgende tekst aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij kijken naar en omgaan met uw persoonlijke informatie en de behandeling daarvan. Wij zijn wat wordt genoemd de ‘beheerder’ van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Wij verzamelen alleen basale persoonlijke informatie over u, die geen speciale of gevoelige gegevens bevat. Dit kan echter wel uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnumme omvatten.

INFORMATIE OVER U - WAAROM WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE NODIG HEBBEN - HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN - WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN - HOE LANG WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN - WAT WIJ OOK WILLEN DOEN MET UW PERSOONLIJKE INFORMATIE - WAT UW RECHTEN ZIJN - COOKIES.

U kunt contact opnemen met DENSO via de Self Service Portal of, mocht deze tijdelijk niet beschikbaar zijn, door een e-mail te sturen naar privacy@denso.nl.

INFORMATIE OVER U, wat wij van u verzamelen:

U kunt ons informatie verschaffen door formulieren op onze website(s) in te vullen of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins.et gaat hierbij om informatie die u verschaft wanneer u zich op onze websites registreert, ons een verzoek toestuurt, met ons een contract aangaat voor de levering van diensten, meedoet aan een wedstrijd, reclamecampagne of onderzoek en wanneer u een probleem met onze website meldt. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten, maar ook andere informatie over uzelf die relevant is om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren of u antwoord te geven op uw vraag.

Meer in het bijzonder kunnen wij u vragen de volgende gegevens over uzelf te verschaffen:

a) Informatie die u verschaft door formulieren in te vullen op de DENSO AFTERMARKET- en de DENSO ROBOTICS-website, in het hiernavolgende ‘onze websites’ te noemen. Hierbij gaat het om informatie die u hebt verschaft op het moment waarop u zich voor het gebruik van onze website hebt geregistreerd of bij het invullen van contactformulieren waarin u om meer diensten vraagt die verband houden met onze producten (bijv. reparatiebestelformulier of andere contactformulieren). Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u melding maakt van een probleem met onze website;

b) Als u contact met ons opneemt, bestaat de mogelijkheid dat wij die correspondentie archiveren;

c) Wij kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft ze niet in te vullen;

d) Details van transacties die u via onze website uitvoert en van de verwerking van uw bestellingen;

e) Wanneer u onze website(s) bezoekt, kunnen wij automatisch informatie verzamelen over uw computer, waaronder uw IP-adres, informatie over uw bezoek, uw browsegeschiedenis en uw gebruik van onze website. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere informatie die u ons verschaft, zoals hierboven beschreven;

f) Informatie die u ons verschaft in verband met productbeoordelingen die u naar onze website verstuurt;

g) Wij kunnen informatie over u ontvangen als u gebruik maakt van enige van de andere websites die wij of de bedrijven van onze groep in bedrijf hebben, dan wel van de andere diensten die wij verlenen.

WAAROM WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE NODIG HEBBEN

Wij hebben persoonlijke informatie over u nodig om het volgende te kunnen doen:

Voldoen aan uw verzoeken:

  • om u de informatie, producten en diensten waar u om vraagt te kunnen leveren;
  • om door u met DENSO aangegane transacties te voltooien;
  • om reclamecampagnes of competities waaraan u via onze website(s) meedoet te beheren.

Marketing:

  • Op basis van uw toestemming u updates en informatie verschaffen over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt aangeschaft.

Verbetering van service en accountbeheer:

  • om te waarborgen dat het materiaal van onze website zo effectief mogelijk voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
  • om onze website goed te beheren en ten behoeve van de operationele bedrijfsadministratie en updates, waaronder begrepen het opsporen van fouten, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en onderzoeksdoeleinden;
  • om u in kennis te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening en om u servicemails te sturen over uw account.

Wij beperken het verzamelen van persoonlijke informatie tot wat absoluut noodzakelijk is en verzamelen nooit onnodige persoonlijke informatie. Wij beperken het verzamelen van persoonlijke informatie tot wat absoluut noodzakelijk is en verzamelen nooit onnodige persoonlijke informatie. Wij delen uw persoonlijke informatie nooit zonder uw toestemming met partijen buiten de DENSO-groep, behoudens in het kader van onze relatie met u, om te voldoen aan onze contractuele verplichting jegens u of om u de informatie te verschaffen die u nodig hebt. Bedenk dat wij ervoor kunnen kiezen delen van onze onderneming of van onze bezittingen te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Andersom kunnen wij er voor kiezen andere ondernemingen over te nemen of daarmee te fuseren. Als zich in onze onderneming een wijziging voordoet, is het de nieuwe eigenaren toegestaan uw persoonsgegevens op dezelfde wijze te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat wettelijk is toegestaan.Meestal zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende situaties gebruiken:

  • Wanneer wij het contract moeten uitvoeren dat wij met u willen aangaan of zijn aangegaan;
  • In situaties waarin het voor onze rechtmatige belangen (of die van een externe partij) noodzakelijk is en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven onze belangen;
  • In situaties waarin wij moeten voldoen aan een verplichting op grond van wet- en regelgeving.

2. Wij eisen van alle externe partijen de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te behandelen. Wij staan onze externe serviceaanbieders niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden; zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor nader beschreven doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN

De informatie die wij van u verzamelen wordt opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Desondanks kan deze informatie worden overgedragen aan een land buiten de Europese Economische Ruimte. De informatie kan ook worden verwerkt door medewerkers die binnen de DENSO-groep buiten de EER werken. De wetgeving in sommige landen biedt mogelijk niet evenveel wettelijke bescherming van uw informatie als in de EER. DENSO heeft in deze landen strenge afspraken (standaardcontractbepalingen) gemaakt om de bescherming van uw persoonlijke informatie in die landen te waarborgen. Door uw persoonlijke informatie toe te sturen stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens op veilige wijze en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld. DENSO heeft ook strenge afspraken gemaakt met alle partijen die namens hem persoonlijke informatie verwerken. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Ofschoon wij ons uiterste best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw aan onze website overgedragen informatie niet garanderen; elke overdracht is voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren wij strenge procedures en beveiligingsfunctionaliteit om toegang tot de informatie door onbevoegden te voorkomen. Alle informatie die u aan DENSO verschaft, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie.

HOE LANG WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN

De informatie die wij van u gebruiken voor HR-/wervingsdoelen wordt bij ons maximaal zes maanden bewaard mits u ons laat weten dat u niet wilt dat wij deze informatie langer bewaren. In geen geval bewaren wij uw informatie langer dan strikt noodzakelijk volgens (nationale of Europese) wetgeving of voor de uitvoering van de activiteiten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract.

WAT WIJ OOK WILLEN DOEN MET UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u al klant bent, willen wij uw naam en e-mailadres graag gebruiken om u op te hoogte te houden van onze toekomstige aanbiedingen en soortgelijke producten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Als gewaardeerde klant kunt u zich op elk moment afmelden; dit kan per telefoon of door een e-mail te sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres of door de opt-out links in aan u toegezonden marketingboodschappen te volgen, dan wel door op enig moment contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.

WAT UW RECHTEN ZIJN

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Uw recht om dit soort verwerking te voorkomen kunt u doen gelden door op de formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw gegevens het desbetreffende vakje aan te vinken. U kunt dit recht ook op enig moment doen gelden door contact met ons op te nemen via privacy@denso.nl. U kunt te allen tijde verzoeken om inzage in de informatie die wij van u bewaren en ons vragen deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door uw verzoek te sturen naar privacy@denso.nl. Wij komen hier dan zo spoedig mogelijk bij u op terug, doch uiterlijk binnen één maand. Bedenk wel dat wij alleen aan uw verzoek om verwijderen van informatie kunnen voldoen als en wanneer wij niet verplicht zijn uw informatie te bewaren op grond van nationale of Europese wetgeving dan wel om reden van openbaar belang. Als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij met uw persoonlijke informatie zijn omgegaan, kunt u contact met ons opnemen om de zaak te laten onderzoeken: privacy@denso.nl. Als u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet, kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Cookies worden op grote schaal gebruikt om ervoor te zorgen dat websites werken of efficiënter werken en om aan de eigenaar van de website informatie te verschaffen. Een van de cookies die DENSO gebruikt, is onmisbaar om delen van de website te laten werken. Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. U kunt alle van onze website afkomstige cookies verwijderen en blokkeren, maar delen van onze website zullen dan niet werken en u zult dan mogelijk geen toegang hebben tot bepaalde delen van onze website.

LINKS VAN DERDEN

Onze websites kunnen links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door op deze links te klikken of door deze verbindingen te activeren stelt u derden mogelijk in staat gegevens over u te verzamelen en te delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer u onze websites verlaat, adviseren wij u het privacy beleid van elke website die u bezoekt te lezen. Voor gedetailleerde informatie over door ons gebruikte cookies en de doelen waarvoor wij ze gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

[BELANGRIJKSTE INSTANTIE]

Nederlands https://autoriteitpersoonsgege...

[LINKS NAAR ANDERE INSTANTIES]

België: https://www.privacycommission....;

Czech: https://www.uoou.cz/en/vismo/o...

Frankrijk: https://www.cnil.fr/en/contact...

Duitsland: https://www.ldi.nrw.de/mainmen...

Hongarije: https://naih.hu/freedom-of-inf...

Italië: http://www.garanteprivacy.it/w...

Polen: https://giodo.gov.pl/en/323

Spanje: https://www.agpd.es/portalwebA...

Zweden: https://www.datainspektionen.s...

Verenigd Koninkrijk: https://ico.org.uk/ ;